Regulamin zajęć Idea Fit

  • Karnet (ilość wykupionych wejść) obowiązuje wyłącznie w danym miesiącu kalendarzowym. Wraz z początkiem nowego miesiąca należy zakupić kolejny (dotychczasowy traci ważność). Niewykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc.
  • Istnieje obowiązek zapisania się na zajęcia w kolejnym miesiącu, wraz z końcem miesiąca poprzedzającego. Zapisy odbywają się drogą telefoniczną, mailową, osobiście lub przez folmularz dostępny na stronie www.ideafit.com.pl. Dotyczy to również posiadaczy karnetu open.
  • Istnieje obowiązek odwoływania zajęć (w formie mailowej, telefonicznej lub sms). Odwołane zajęcia mogą zostać odrobione na dowolnych (zgodnie z grafikiem), po ówczesnym zgłoszeniu. Nieodwołane zajęcia nie mogą zostać odrobione.
  • Należność za karnet lub pojedyncze wejście może zostać uregulowana w formie przelewu lub gotówką. Przelew powinien zostać zaksięgowany najpóźniej do czasu rozpoczęcia się kolejnego treningu (dane do przelewu dostępne są w zakładce "Cennik").
  • Uczestnik zajęć posiadający karnet winien jest każdorazowo przed rozpoczęciem treningu okazać instruktorowi prowadzącemu w celu odznaczenia obecności.

Regulamin do pobrania